Skip to main content

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tipico.fi/tipicoshop.fi henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 15.1.2021. Viimeisin muutos 15.1.2021

Rekisterinpitäjä

Tipico (Y-tunnus: 1966759-3)
Työpaikkatie 18
01150 SIPOO (Söderkulla)
Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Tipico
Sami Salli
Työpaikkatie 18
01150 SIPOO (Söderkulla)

Rekisterin nimi

Tipico.fi asiakasrekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste) eli tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin, yhteydenpitoon asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpitoon sekä soveltuvin osin rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella tilausten, yhteydenottojen, asioinnin, markkinoinnin, raportoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja mahdollistamiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

Kaikista rekisteröidyistä perustiedot, kuten

 • etu- ja sukunimet
 • yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • asiakkuuden tai asiallisen yhteyden alkamisajankohta ja -tapa
 • rekisteröityyn kohdistetut edut ja kampanjat sekä niiden käyttö
 • maksutiedot, mukaan lukien mahd. luottosopimukset ja muut laskutustiedot
 • asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä
 • rekisteröidyn päätelaitteen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot sekä evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla käsiteltävät tiedot
 • suoramarkkinointiluvat ja –kiellot
 • tuotetakuut

Mahd. asiakastilin erikseen avanneista rekisterissä käsitellään yllä lueteltujen lisäksi seuraavia tietoja:

 • käyttäjätunnus
 • salasana
 • asiakasnumero
 • rekisteröidyn toiminnot kirjautuneena

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi asiakkaista ne tiedot, jotka asiakas itse tipico.fi sivustolla ilmoittaa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tipico.fi voi luovuttaa joitakin palvelun toteuttamisen kannalta välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille tällaisia toimituksen takaamiseksi kuten:

 • Postille / kuljetusliikkeelle
 • Maksunvälittäjälle
 • Analytiikka- ja tilastointikumppaneille (ks. alta kohta Evästeet)
 • Tuotesuositus- ja personointikumppaneille
 • Tullille, tuotteita verottomana ostettaessa
 • Perintäyhtiölle, laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Evästeet

Yksityisyytesi on meille tärkeää. Tässä on kuvattuna, millaisia tietoja keräämme sinusta vieraillessasi sivustollamme, jotta voimme kehittää ja kohdentaa palveluitamme.

Käytämme tipico.fi-sivustollamme evästeitä (cookies). Käyttämällä ja selaamalla tipico.fi-sivustoa suostut siihen, että sivusto käyttää evästeitä. Mikäli et hyväksy evästeiden käyttöä tässä osiossa kuvaamallamme tavalla, voit joko määritellä selaimesi asetukset estämään evästeet tai olla käyttämättä tipico.fi -sivustoa.

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän tietokoneelle. Eväste mahdollistaa Internet-palveluiden käyttämisen ja evästeiden avulla keräämme tietoja verkkopalveluiden käytöstä, liikenteestä ja tapahtumista. Hyödynnämme tietoja esimerkiksi verkkosivuston kehittämisessä sekä kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun, tuotteisiimme ja palveluihimme liittyvän mainonnan tuottamiseen omilla verkkosivuillamme.

Evästeiden avulla kerättyjä henkilötietojasi ei tallenneta. Evästeiden avulla sivustolla esitettävän mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä sivustolla esitettävän mainonnan kohdentamisessa käytettäviä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

Selaimesi asetukset voivat estää evästeiden käytön tai selain voi ilmoittaa, että verkkosivu sisältää evästeitä. Muuttamalla selaimesi asetuksia saat evästeet käyttöösi tai pois käytöstä.

Käytämme myös Google Analyticsin ja Facebookin analytiikkapalveluja. Näiden avulla keräämme sinulta esimerkiksi IP-osoitteesi sekä sivustoilla liikkumiseesi liittyvää käyttödataa. Voit halutessasi estää seurannan asettamalla opt out -evästeen.

Paina "Enter" hakeaksesi tai "ESC" sulkeaksesi haun